Er sirkulær økonomi bare et trendbegrep? Eller kan vi endre fremtidens forbruk gjennom abonnement?

Share This Post

Av Morten Suhr Hansen

”The circular economy is a solution framework that offers better growth while addressing the most pressing global challenges”

Slik lyder det fra grunnleggeren av Ellen MacArthur Foundation, en organisasjon opprettet utelukkende for å spre ideen om den sirkulære økonomien. I mange år har vi snakket om denne økonomiens fremtid som en fremtidig utopi, der våre forbruksmønstre og måte å drive forretning på ville endre seg betydelig. Og Ellen MacArthur lover i det ovennevnte sitatet at det til og med vil tilby bedre vekst enn tradisjonelle modeller.

Men det virker som om de radikale endringene lar vente på seg. Og det er bare noen få som forstår hvor stort arbeidet med overgangen til en sirkulær økonomi egentlig er.

Likevel er visse industrier i full gang med omstillingen. Og de fleste av dem gjør det gjennom abonnement. For hvis man skal omstille måten man tilbyr produkter og tjenester på, og det ikke skal gå ut over bunnlinjen, så er det også behov for en ny forretningsmodell.

Med Green New Deal er EU i ferd med å ta de første skrittene mot en sirkulær økonomi. Den nedsatte kommisjonen for bærekraftig utvikling jobber aktivt med lovforslag, handlingsplaner og reduksjonsmål. Imidlertid må alle disse forslagene godkjennes av Europa-Parlamentet før de vil ha direkte effekt på europeiske selskaper. Dette vil sannsynligvis skje først rundt 2025. Men hvis kommisjonen lykkes med planene, vil det ha enorme konsekvenser for ansvaret selskapene har for å drive en ansvarlig verdikjede, tilby reparasjoner og levere vekst uten at ressursforbruket følger med.

De ledende industriene løser problemet gjennom abonnement

Dette høres ut som en stor oppgave, og for de fleste industrier blir det et regulert paradigmeskifte. Men det er allerede industrier som har kommet langt når det gjelder den fremtidige ‘Sharing Economy’ og tilbyr produkter i sirkulasjon.

Her bør mobility-bransjen fremheves, spesielt bilindustrien har forstått at fremtidens bilforbruk er betydelig annerledes enn i dag. Dette ses i fremveksten av bildelingskonsepter som GoMore og Bilkollektivet, og “Car-on-demand”-konsepter som GreenMobility og Hyre har virkelig begynt å vinne forbrukernes hjerter.

Også innen teknologibransjen er tankene om “Hardware-as-a-Service” i ferd med å blomstre frem, med konsepter som Circular og myway, som tilbyr datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett på abonnement for å forlenge produktets levetid. Her mangler det imidlertid fortsatt det store gjennombruddet, siden forbrukerne fremdeles er vant til å kjøpe dyre datamaskiner og mobiltelefoner, for deretter å erstatte dem hvert 3-4 år.

I tillegg er bransjer som klesindustrien og møbelindustrien i gang med en utvikling som skal møte fremtidens krav om mer bærekraftig forbruk. Utviklingen går raskt, men det mangler fortsatt konkrete tiltak fra markedsledere som H&M, Zara og Bestseller.

Subscrybe gir en statusrapport om den sirkulære økonomien

Det kan være utfordrende å få oversikt over hvordan den sirkulære økonomien utvikler seg, derfor har mine kolleger Niels Vestergaard og Monika Kjøstvedt utarbeidet en rapport som gir en oversikt over hvor ulike industrier står i dag. Rapporten gir inspirasjon til hvordan dere selv kan integrere en mer bærekraftig forretningsmodell, samtidig som den informerer om de kommende EU-kravene som snart blir virkelighet.

Subscrybe og Ellen MacArthur Foundation er i hvert fall enige om at veien mot et mer sirkulært forbruk går gjennom abonnement. Dette er den eneste måten vi kan forlenge levetiden til forbruksgoder som klær, teknologi og transportmidler, uten å gå på kompromiss med vekst og inntjening.

Så hvis du vil holde deg oppdatert på hvordan den sirkulære økonomien utvikler seg, kan du laste ned rapporten her.

en_US