EGN Network

Subscription Excellence

EGN er verdens nest største profesjonelle nettverksorganisasjon med mer enn 15.000 medlemmer i 15 land. EGN ble grunnlagt i Danmark i 1992 og var preget av salgspress og kort kundelevetid. 

Dette resulterte i et excellence prosjekt med Subscrybe for å forbedre kundenes levetid og retention.

EGN iMac

Vi hjalp EGN med å forbedre oppbevaring og kundelevetidsverdi gjennom inbound markedsføring

I 2018 opplevde EGN en nedgang i medlemsmassen, men gjennom et årelangt samarbeid med Subscrybe klarte EGN å snu utviklingen til ny vekst.

Hva vi gjorde:

  • Grundig analyse av 'AS-IS'-virksomheten med fokus på å identifisere nye vekstdrivere.
  • Utvikling av ny forretningsmodell med fokus på inbound marketing og en medlemsbasert tilnærming med fokus på retention og Customer Lifetime Value.
  • Gjennomføring av en lang rekke utvalgte innsatser

Resultater

I 2022 hadde EGN et betydelig styrket standpunkt enn i 2018. Medlemsmassen har vokst med 50 % og inntjeningen har blitt bedre etter hvert som levetiden har økt. EGN er nå klar til å utvide til nye markeder med sitt sterke medlemsbaserte nettverkskonsept.

Subscription Excellence project

Subscription Excellence-prosjekter har som mål å optimalisere eksisterende abonnementstilbud, for å forbedre lønnsomheten og betjene abonnenter enda bedre. Store organisasjoner opererer ofte i komplekse miljøer og trenger derfor hjelp utenfra for å håndtere denne kompleksiteten. Derfor har vi hjulpet noen av de største abonnementsselskapene i Skandinavia.

Hvis du vil finne ut om du kan dra nytte av en Subscription Excellence-prosess, kan du utforske konsulenttjenestene våre. Vi har mer enn 10 års erfaring med å optimalisere abonnementsbedrifter og hjelpe store organisasjoner med å finne nye inntektsstrømmer i abonnementsbevegelsen.

Se nærmere på hva en Subscription Excellence prosess her:

nb_NO