Bilkollektivet

Subscription Innovation

Bilkollektivet har drevet med bildeling siden 1994 og er dermed Oslos eldste og største bildelingstjeneste med over 30 000 medlemmer. For å øke konkurransekraften og stå sterkere i nye mobile tider, søkte Bilkollektivet hjelp hos Subscrybe.

.

Park hair products

Vi har trimmet administrasjonen og alle ansatte jobber med våre kjerneoppgaver. For å få høy nok kvalitet på prosjekt og forslag, trengte vi hjelp utenfra. Samtidig har Subscrybe erfaring fra liknende prosjekter, bred kompetanse og kommer med forslag vi lett hadde oversett. Man mister fort markedsmuligheter hvis man tror man kan løse alt selv.

Morten Munch-Olsen, Direktør i Bilkollektivet SA

Bilkollektivet økte kundetilfredsheten og tredoblet medlemmene

Prosjektet startet med undersøkelser og fokusgrupper for å bli bedre kjent med egne medlemmer og utviklet seg videre til en innovasjonsprosess. Med hjelp fra Subscrybe utviklet Bilkollektivet abonnementsmodeller som ikke kanibaliserte på den opprinnelige modellen og har gjort at Bilkollektivet både unngår å miste medlemmer og når ut til nye kundegrupper.

Hva vi gjorde:

  • Kvantitative undersøkelser med medlemsmassen
  • Utvikling av personas og fokusgrupper med målgrupper
  • Utarbeidelse av verdiforslag
  • Databaseanalyse

Resultater

Bilkollektivet lanserte to nye medlemsmodeller våren 2022. Med Bilkollektivet medlem Pluss kan de konkurrere med klassiske bilabonnement og med Bilkollektivet Klikk & Kjør øker de konkurransen mot billdelingstjenester som ikke er medlemsbaserte. Bilkollektivet har hatt en markant økning av medlemmer siden lanseringene.

 

Subscription Innovation prosjekt

Subscription Innovation prosjekter har som mål å utvikle nye abonnementstilbud – produkter eller tjenester. Både for å gi bedriften bedre lønnsomhet, men også for å bygge sterke og langsiktige relasjoner med kundene. Abonnement er en relasjonsbasert forretningsmodell i motsetning til den transaksjonsbaserte og er en game changer i en rekke bransjer.

Vi har mer enn 10 års erfaring med å utvikle abonnementstilbud og har hjulpet både transaksjonsselskaper og eksisterende abonnementsselskaper med å innovere nye og spennende abonnementstilbud.

Se nærmere på hva en for Subscription Innovation prosess er

nb_NO