Shifts happen  – “Godt gjort er bedre enn godt sagt”

Share This Post

Av Jon Erik Ofstad, Senior Partner i Subscrybe

Forrige uke deltok jeg på et frokostseminar i regi av Bring Ventures, hvor tematikken var hvordan lykkes med sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen. Bakgrunnen for seminaret er, som vi alle mer eller mindre har erkjent, er at hele samfunnet står overfor store endringer dersom vi skal kunne greie å få til et bærekraftig forbruk. 

Det er to sitater fra seminaret jeg gjerne vil trekke frem: 

1. “Retailbransjen står foran en forretningsmodell-krise” 

Alexander Haneng, Direktør for Innovasjonspartnerskap i Posten

Bakgrunnen for denne påstanden er at den nåværende retail-modellen med produkter som produseres med høyt miljømessig avtrykk, for deretter å kastes, ikke er bærekraftig. Nye EU regelverk og konsumentenes økende bevissthet om de miljømessige aspekter ved sitt eget forbruk vil gjøre det umulig å fortsette med dagens modell. 

Med andre ord – vi kan ikke fortsette å selge og konsumere produkter på samme måte som vi har gjort frem til nå. 

2. “Du kan tjene mer på utleie enn produktsalg, prioriter og velg produkter med omhu. Må være varer som «koster litt».” 

Pål Wibe, Investor og rådgiver, tidligere leder av XXL, Europris, Nille og Travel Retail 

Wibe sammenlignet mange retaileres manglende satsing på abonnement og utleie med tidligfasen av e-handels perioden.  

Den gangen utgjorde e-handel en marginal andel av samlet omsetning for detaljhandelen. Derfor valgte mange å se det hele an, og heller fokusere på tradisjonell handel i butikk. Det gjorde at bedrifter som var tidlig ute med e-handel fikk et forsprang, som de har opprettholdt den dag i dag. Med andre ord – det er rimelig å anta at det er en vesentlig first-mover fordel for dem som er tidlig ute med å møte det markedsmessige behovet for produkter som tilbys som tjenester.  

Wibes hovedbudskap var at den store endringen av dagens forretningsmodell vil komme den dagen hvor retailerne innser at dette er en kjempemessig kommersiell mulighet. 

Vi i Subscrybe har allerede i flere år arbeidet med å utvikle forskjellige Product-as-a-Service (PaaS) konsepter, som for eksempel biler, høreapparater eller PC/Macer – for å nevne noen. PaaS konseptene er gode både for People – Planet og Profit – og jeg tror at vi står foran en periode med store endringer av forretningsmodell. 

Det blir spennende å se hvem som blir first-movers innenfor de forskjellige kategoriene, og hvem som blir stående igjen på perrongen mens toget går. 

Er du mer interessert i våre point-of-views? Les her.

en_US